PHOTO

NAME

DESIGNATION

Mr. Ghyar Tanaji Namdeo (M.Com) Office Superintendent
Mrs. Sakhare Nayana Atul (B.A.) Head Clerk
Mr. Bhoir Satish Bhau (M. Com) Junior Clerk
Mr. Kadam Sainath Suresh (BCA) Junior Clerk
Mr. More Bhaskar Dagdu (B.A.) Library Attendant
Mr. Shama Niketan Kishor (M.Com) Library Attendant
Mr. Pardhi Balu Dharma (B.A) Library Attendant
Mr. Gawand Mahesh Tulshiram Peon
Mrs. Mazgaonkar Rajshree Khanderao Peon
Mr. Lendi Sadashiv Kanhu Peon