Administrative Staff

SR.NO.

NAME

DESIGNATION

1

Shri. Ghyar Tanaji Namdeo

Office Superintendent

2

Smt. Sakhare Nayana Atul

Head Clerk

3

Shri. Bhoir Satish Bhau

Junior Clerk

4

Shri. Kadam Sainath Suresh

Junior Clerk

5

Shri. More Bhaskar Dagdu

Library Attendant

6

Shri. Shama Niketan Kishor

Library Attendant

7

Shri. Pardhi Balu Dharma

Library Attendant

8

Shri. Gawand Mahesh Tulshiram

Peon

9

Smt. Mazgaonkar Rajshree Khanderao

Peon

10

Shri. Lendi Sadashiv Kanhu

Peon